Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4896 > Economic Nr. 4896 de miercuri, 18 februarie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Criza economică afectează piața asigurărilor de viață

articol de: Adrian CRĂCIUN
Sectorul asigură­ri­lor de viață are un nivel redus de dezvoltare, piața internă fiind mult în urma altor țări euro­pene, chiar și a celor din regiune. Aceasta este una dintre concluziile studiului realizat de Consiliul Concurenței pe această piață. Din punct de vedere al primelor brute subscrise, sectorul asigurărilor de viață are o pondere de doar 0,3% în Produsul Intern Brut (PIB), la fel ca în Bulga­ria, în timp ce media europeană este de 4,5% din PIB. Chiar dacă și alte țări din regiune se află în coada clasamentului european în ceea ce privește ponderea asigură­rilor de viață în PIB (Ungaria, 1,4%, Slovacia 1,6%, Cehia 1,8%), diferențele față de si­tuația României sînt eviden­te. La polul opus se află Ma­rea Britanie cu 10,3% din PIB și Danemarca cu 7,2% din PIB. 
Din punct de vedere al primei de asigurare, o persoană din România plătește în medie 16 euro/an, mult sub media europeană de 1072 euro/an de persoană. În Ungaria, prima medie de asigurare se ridică la 139 euro/an de persoană, în Slovacia la 206 euro/an de persoană, iar în Cehia la 272 euro/an de persoană. Elveția și Danemarca înregistrează cele mai mari cote ale pri­melor pentru asigurările de viață, valoarea medie fiind de peste 3000 de euro/an de persoană. Gradul de concentrare a pieței a crescut în ultimii ani, în timp ce numărul societăților de asigurări de viață a scăzut constant, de la 24 în anul 2009 la 19 în anul 2014 și ar putea scădea în continuare. În același timp, liderul pieței a depășit pragul de 40% al cotei de piață, nivel de la care se prezumă, pînă la proba contrară, că se află în poziție dominantă. Avînd în vedere că aceste modificări structurale pot avea impact asupra concurenței pe aceas­tă piață, Consiliul Concu­renței va monitoriza atent evoluțiile din acest sector. Consiliul Concurenței a formulat o serie de recomandări ce au în vedere atît dezvol­tarea sectorului asigurărilor de viață, cît și promovarea ­intereselor consumatorilor ro­mâni. 
Autoritatea de con­cu­rență recomandă ­ela­bo­rarea de comparatoare online de prețuri în zona asigurărilor de viață, acolo unde produsele de asigurare sînt, într-o oarecare măsură, standardizate, un astfel de instrument pu­tînd ajuta consumatorii în procesul de selecție.

Probleme în alegerea asigurărilor asociate creditelor

În același timp, educa­rea financiară a clienților români cu privire la aceste produse complexe de ­asi­gurare poate atenua asimetria informațio­nală existen­tă între clienți, pe de o parte, asigurători și intermediarii de asigurări, pe de altă parte. 
În acest moment, există riscul real al ghidării clienților neinformați către produse de ­asi­gurare sub-optime, care nu răspund cel mai bine ne­voilor particulare ale acestora. Băncile sînt reticente în a accepta cesi­onarea din partea clienților a asigură­rilor de viață încheiate de aceștia cu asigurători din afara grupului economic din care fac parte. Acest aspect poate genera dificultăți companiilor de ­asi­gurări care nu fac parte din grupuri ce includ și o bancă comercială. Ca urmare, Consi­liul Concurenței susține deschi­derea acestui important canal de distribuție a asigurărilor și emi­terea de norme care să faciliteze posibilitatea de a alege a consu­matorului în cazul asigurărilor de viață asociate creditelor bancare.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU