Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4871 > Economic Nr. 4871 de marti, 13 ianuarie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Anul autorizărilor în agricultura buzoiană


Fermierii trebuie să treacă pe la Registrul Comerțului

Agricultorii care în 2014 au primit plăți directe de peste 5.000 euro trebuie să se înscrie ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale

articol de: Adrian CRĂCIUN
Fermierii trebuie să treacă pe la Registrul Comerțului
 
2015 poate fi anul autorizărilor în agricultura buzoia­nă, fermierii care anul trecut au pri­mit plăți directe de peste 5.000 euro fiind nevoiți să se înscrie cel puțin ca persoane fizice autorizate, întreprin­deri individuale, sau întreprinderi famili­ale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/ 2008, pentru a mai primi această formă de sprijin.
Potrivit datelor furni­zate de reprezentanții Camerei Agricole Județene (CAJ) Buzău, Politica Agricolă Comună (PAC) 2015 - 2020 are la bază un nou set de reglementări care trebuie respectate de fermieri în vederea accesării plăților directe. Schemele de plăti directe care se acordă ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli sînt schema de plată unică pe suprafață, ajutorul național tranzitoriu, plata redistribu­tivă, plata pentru practici agricole benefice pen­tru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat și schema simplificată pentru micii fermieri.

Consiliere gratuită

Potrivit sursei citate, sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploa­tația. 
„Solicitanții trebuie să  desfășoare în cadrul exploa­tației lor o activitate agricolă, să cultive terenul și să crească animale. Fermierii trebuie să  mențină prin tehnologii uzuale suprafața agricolă în condiții adecvate pentru pășunat sau cultivare. De asemenea, solicitanții trebuie să efectueze activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare. Fermierii care, în anul anterior de plată, au primit plăți directe care nu depășesc cuantumul de 5.000 euro sînt considerați fermieri activi, cuantumul fiind stabilit la nivel național. În schimb, agricultorii care au depășit acest prag trebuie să se autorizeze. Noi îi putem consilia, gratuit, pe cei interesați în privința formei în care se pot autoriza, în privința avantajelor și dezavantajelor fiecărei forme, cît și în ­pri­vința documentelor necesare pentru a se autoriza apoi în cunoștință de cauză la ­Re­gistrul Comerțului”, ne-a declarat Dumitru Socol, directorul executiv al CAJ Buzău. 

Agricultura din exploatație, principala activitate

În prezent, schema unică de plată pe suprafață constă în acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă anual și decuplată de producție. Pentru a ­be­neficia de această plată, fermierii trebuie să depună cererea de plată cu date corecte și complete, împreună cu toate documentele solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și să respecte normele de eco-condițio­nalitate. 
În cazul beneficiarilor care, în anul anterior de plată, au primit plăți directe ce depășesc cuantumul de 5000 euro și se re­găsesc pe lista exclude­rilor de la plată, aceștia pot deveni fermieri activi dacă dovedesc ca activitatea agricolă desfășurată în exploatația lor reprezintă principala lor activitate. Astfel, cuantumul anual al plăților directe trebuie să fie cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sînt disponibile astfel de dovezi, sau veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activitățile agricole reprezin­tă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în cel mai recent an fiscal pentru care sînt disponibile astfel de dovezi.

P.N.D.R., operațional din martie

Vor mai fi acordate și Ajutoare Naționale Tranzitorii, care sînt plăti suplimentare care se acordă din bugetul național fermie­rilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plați naționale directe complementare în anul 2013. Condițiile de acor­dare a ajutoarelor na­ți­onale tranzitorii sînt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013. De asemenea, re­prezentanții Camerei Agri­cole Județene Buzău spera ca în curînd să devi­nă operațional și Programul Național de Dez­voltare Rurală. „Noi sperăm ca PNDR să fie operațional din luna martie. Oamenii sînt interesați să facă proiecte, să facă investiții și cred că vom reuși să îi ajutăm”, ne-a declarat Dumitru Socol, directorul executiv al CAJ Buzău.

Măsuri de investiții prin proiecte PNDR 2014 – 2020

- M01 - Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
- M02 - Servicii de consiliere
- M04 - Investiții în active fizice
- M06 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
- M07 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
- M08 - Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
- M09 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol
- M10 - Agro-mediu și climă
- M11 - Agricultură ecologică 
- M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu alte constrîngeri specifice
- M15 - Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor
- M16 - Cooperare
- M17 - Gestionarea riscurilor
- M19 - Dezvoltarea locală a LEADER

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU