Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4866 > Economic Nr. 4866 de marti, 6 ianuarie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Verificări pe piața de asigurări făcute de Autoritatea de Supraveghere Financiară

articol de: Adrian CRĂCIUN
Organizarea și lan­sarea auditului acti­ve­lor și pasivelor pentru  85% din piața de asigu­rări se numără printre proiectele prioritare din primul semestru ale Autorității de Su­praveghere Financiară. Instituția a prezentat bilanțul activității din ultimele 6 luni, precum și direcțiile stra­tegice pentru 2015.
În conformitate cu misiunea sa de consolidare a cadrului de funcționare și de supraveghere a piețelor finan­ciare non - bancare, precum și de apărare a in­tereselor consumatorilor de produse și servicii financiare specifice acestor piețe, acțiunile ASF au vizat cu prioritate aspecte care pri­vesc stabilizarea pieței asi­gurărilor, creșterea și fluidi­zarea pieței de capital și consolidarea pieței pensiilor private. În ceea ce privește sta­bilizarea pieței asigurări­lor, setul de măsuri introduse în a doua jumătate a anului a urmărit cu precădere reins­ta­urarea disciplinei financiare prin aplicarea normelor de raportare IFRS, normelor de control și supraveghere și administrarea și controlul riscu­rilor operaționale și IT. O altă activitate prioritară a ASF este reinstaurarea regulilor de ba­ză în activitatea de asigurări, în principal RCA, de la calcularea și constituirea rezervelor de daune, aco­pe­rirea riscu­rilor, reducerea costurilor de intermediere și de achiziție, optimizarea cheltuielilor de reparatii etc, în scopul aco­peririi daunelor și satisfacerii consumatorilor. 
Aceste norme vor viza, în principal, reducerea costu­ri­lor și nu creșterea pri­me­lor de asigurare. Tot în acest an vor fi inițiate demersurile necesare pentru completarea ca­drului juridic, prin fina­lizarea proiectelor de acte normative privind introdu­cerea în 2016 a standardelor Solvabilitate II, a regimului de administrare a societăților de asigurări cu probleme financiare și separarea Fondului de Garantare.

Investiții după reguli noi pentru pensiile private

Potrivit raportului ASF, în 2014 consolidarea pieței pensiilor private a constituit o altă direcție prioritară de acțiune, fiind introduse măsuri ce ­asi­gu­ră condițiile necesare pentru creșterea sustenabilă a performanței sistemului de pensii private, precum și pentru întărirea stabilității și inte­grității acestuia. De asemenea, în cadrul Programului strategic pe anul 2015, ASF a stabilit cele mai importante direcții de acțiune pentru acest an, care vizează atît măsuri specifice fiecărei piețe, precum și un set de politici ­comune. Astfel, pe piața pen­siilor private vor fi prioritare revizuirea nor­me­lor de investiții pentru pensiile private obligatorii (Pilonul II), revizuirea pachetului de pensii facultative (Pilonul III). Totodată, se impune explorarea  modelelor „life cycle” și „pensii ocupaționale” și fina­lizarea proiectului de reglementare pentru plata pensiilor private.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU