Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4825 > Economic Nr. 4825 de luni, 3 noiembrie 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Ghiduri fiscale practice, informare directă pentru contribuabili

articol de: Adrian CRĂCIUN
Buzoienii care realizează venituri din diverse activități, din închirierea unor bunuri sau cei interesați să înceapă o activitate pe cont propriu se pot informa din timp ce trebuie să plătească la stat. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați infor­mează că Agen­ția Națională de Administrare Fiscală a elaborat și publicat o serie de ghiduri practice pe diverse teme. Ghidurile au fost publicate și pot fi accesate la adresa: www.anaf.ro, secțiunea Asis­tență contribuabili/Persoane ­fi­zice/Legislație/Ghiduri curente, din prima pagina. În orice activitate, planificarea veniturilor și a cheltu­ie­lilor ce trebuie făcu­te ­repre­zin­tă un avantaj important în lupta de su­praviețuire pe piață, dar și o con­diție pentru a determina gradul în care activitatea este sau nu eficientă și justificată econo­mic. 
Persoanele interesate sînt ­in­for­­mate că tot la adresa men­țio­nată mai sus, pot fi accesate: Ghidul fiscal al persoa­nelor fi­zi­ce care realizea­ză venituri ­co­merciale în România, cel al contri­buabililor care rea­lizează ve­nituri din profesii li­bere din România, Ghidul fiscal al persoanelor fizice care rea­lizează venituri din ce­darea folosinței bu­nurilor. Tot pe site-ul www.anaf.ro sînt publicate Ghidul privind impozitarea ve­ni­turilor realiza­te din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, Ghidul privind recuperarea T.V.A. achitată în alt stat membru al Uniunii Euro­pe­ne, Ghi­dul fiscal al contribuabililor care au obligația de de­cla­rare a ve­ni­turilor realizate din străinătate, Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realiza­te din România, Ghidul obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari, Ghidul privind decla­rarea și plata contribuțiilor sociale de către persoanele fizice care rea­­lizează venituri din activi­tăți ­inde­pendente și alte venituri, pre­cum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri. 

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU