Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4775 > Economic Nr. 4775 de duminica, 24 august 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Deoarece ultimele zile din august sînt în week-end,


Rentierii mai au doar patru zile pentru vizarea carnetelor la A.P.I.A.

Cei care nu se vor conforma pot risca să nu mai intre în posesia drepturilor cuvenite

articol de: Adrian CRĂCIUN
Rentierii agricoli buzoieni care încă nu s-au grăbit să ajungă la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sînt aș­tep­tați de funcți­o­na­rii instituției pentru vizarea carnetelor, astfel încît să intre în posesia drepturilor cuvenite pentru anul 2013. 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul trecut, rentierii trebuie să se prezinte la centrele județene ale APIA pînă la sfîrșitul lunii august pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. În acest sens rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură doar în zilele lucrătoare. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărîre judecăto­rească definitivă și irevocabilă. 

Peste 5.700 hectare date în arendă sau vîndute

În județul nostru, po­tri­vit informațiilor fur­ni­zate de directorul executiv al APIA Buzău, Claudia Stelea, anul trecut au fost convocați pentru vize 2.110 de titulari ai carnetelor de rentier agricol. Rentierii cu vizele la zi aveau de primit peste 371.000 de euro (1,656 milioane lei), pentru cele 4.026 hectare date în arendă și pentru cele 1.741 hectare de teren vîndute, renta viageră agricolă reprezentînd echivalentul în lei a 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat și pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul și echivalentul a 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 
Potrivit unui comunicat al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, rentierul agricol trebu­ie să prezinte ur­mă­toarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opțional), precum și decizia de la comisia de expertiză medicală actua­lizată, pentru gradele de invaliditate I și II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original și în copie. 

Rentă plătită inclusiv moștenitorilor

Reprezentanții APIA atrag atenția că prezența anuală a rentierilor la se­diul centrelor județene ale instituției pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiție esen­țială pentru a beneficia de renta cuvenită. În cazul de­cesului rentierului, ren­ta datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moștenitorii săi, doar dacă, pînă la 31 august 2014, moștenitorii vor depune la oricare centru județean al APIA, carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original și copie), actul de succesiune (certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă și irevocabilă” (original și copie), B.I/C.I./ pa­­șaport al moștenitorului (original și copie), împu­ternicire/declarație nota­rială din care să reiasă acor­dul celorlalți moștenitori privind solicitarea și încasarea rentei viagere agricole (original), precum și un extras de cont pe numele solicitantului.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU