Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 2509 > Economic Nr. 2509 de vineri, 13 octombrie 2006  
 

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

S-modernizat țăranul


C.E.C. a început expansiunea în mediul rural

articol de: Mărgărit GROSU
C.E.C. a început expansiunea în mediul rural
 

În acest an valoarea creditelor a crescut într-un procent amețitor
Aflat în plin proces de privatizare, C.E.C. Buzău a intrat într-o campanie de expansiune pe piață, îndreptîndu-se în special spre mediul rural. Considerat pînă mai ieri doar o instituție de economisire a banilor pentru majoritatea clienților,  C.E.C. Buzău a intrat cu succes în rîndul unităților de creditare atît la credite pentru nevoi personale, dar și pentru investiții mari.
O atenție deosebită o acordă  Sucursala C.E.C. Buzău și mediului rural, prin cele 51 de agenții operaționale la nivel județean.
Creanțe pentru televizoare și frigidere
"În acest an se constată o expansiune a creditelor în mediul rural și în special pentru achiziționarea de bunuri de folosință îndelungată cum ar fi frigidere, televizoare, mașini de spălat și alte bunuri necesare și utile în fiecare gospodărie", ne-a declarat directorul general al Sucursalei C.E.C. Buzău, Marius Lungu. Nevoia de credit în mediul rural este foarte mare. Faptul că localnicii au apelat în acest an la credite la C.E.C. se datorează în primul rînd facilităților acordate de unitatea bancară. Prezentă în majoritatea localităților din mediul rural, Casa de Economii și Consemnațiuni a adoptat începînd din acest an o politică de atragere a clienților. Pentru a veni în întîmpinarea clienților C.E.C. Buzău, prin toate agențiile sale, a eliminat avansul cerut la creditare. De asemenea, comisioanele aferente operațiunilor bancare sînt reținute direct din credit. O altă facilitate acordată clienților în baza unui aspect bine sesizat de Marius Lungu este aceea că veniturile luate în considerare la analizarea cererii de credit se extind asupra întregii familii. Și asta pentru faptul că în mediul rural întreaga activitate se desfășoară antrenînd întreaga familie. Nu lipsit de importanță este un alt aspect. Personalul operativ din cadrul C.E.C. sucursala Buzău a trecut printr-un program de perfecționare, însușindu-și atît tehnici de lucru și comportamentale, dar și tehnici de management moderne.
E mare nevoie de credite
Rezultatele promovării unei astfel de politici manageriale s-au și văzut în acest an. Dacă în anul 2005 creditele plasate în mediul rural reprezentau doar 5% din totalul plasamentelor în acest an, ele reprezintă 47% din totalul plasamentelor. Cele mai mari solicitări au fost înregistrate în zonele din Gura Teghii, Cochirleanca, Săgeata, Siriu, Glodeanu Sărat, Siliștea, Pîrscov, Beceni și Rușețu. Activitatea de creditare din cadrul celorlalte agenții a cunoscut de asemenea o mare revigorare. "Dacă pînă anul trecut printre clienți se numărau doar funcționarii din cadrul primăriilor, dispensar, școli sau alți angajați din unitățile sau instituțiile de stat reprezentate la nivelul comunelor, acum clienții C.E.C-ului sînt din toate sectoarele de activitate și în special agricultori", ne-a mai declarat Marius Lungu. Este adevărat că valoarea creditelor solicitate în mediul rural este mică din punct de vedere bancar, dar referitor la numărul mare de credite rezultatele nu pot fi decît mulțumitoare. Un alt aspect destul de important în desfășurarea acestei strategii este faptul că debitorii din mediul rural sînt cei mai buni platnici.
Utilizarea instrumentelor bancare aduce numai beneficii
Dacă pentru C.E.C. Buzău fructificarea depozitelor bancare a căror cotă de piață atinge un procent de 25% din economiile de pe piață reprezintă un succes prin plasarea acestora în mediul rural, impactul asupra populației, precum și asupra zonelor rurale este unul benefic. Pe lîngă investițiile în bunuri de folosință îndelungată, o parte din credite sînt folosite pentru investiții. Atît în agricultură, dar și pentru refacerea imobilelor. Ridicarea nivelului de trai are drept consecință lărgirea orizontului în dezvoltare a localităților. Folosirea instrumentelor bancare are același efect. Unul de creditare și creșterea investițiilor, dar și de economisire. Nu este de neglijat nici aspectul uman. Folosirea cardurilor de către pensionarii care au optat pentru această modalitate de plată a pensiilor a determinat dispariția cozilor de la ghișeele C.E.C. în primele zile de plăți ale lunii. Instrumentul este benefic, așa cum a constatat Marius Lungu și în altă privință. Marea majoritate a pensionarilor nu retrag întreaga sumă de pe card, chiar dacă pensiile sînt destul de mici. Avînd posibilitatea să opereze retragerea atunci cînd este nevoie, mulți dintre clienții C.E.C. își formează economii de la lună la lună. O altă facilitate deloc de neglijat în privința creditării este extinderea de card, instrument folosit cu succes care oferă posibilitatea tuturor clienților să poată obține un credit fără alte formalități în cuantumul a trei salarii sau pensii. Directorul Marius Lungu are în considerare și aspectul deloc de neglijat al integrării în U.E. Ținînd cont că sursele atrase de la populație persoane fizice sînt în procent de 40% din mediul rural, tot aici vor fi plasați. Și asta prin lărgirea marjei de adresabilitate prin promovarea creditelor imobiliare și de investiții, dar și prin acordarea de credite pentru suportarea avansului pentru accesarea creditelor nerambursabile prin programele de finanțare susținute de Uniunea Europeană.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU