Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4702 > Economic Nr. 4702 de miercuri, 14 mai 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Veniturile din activități agricole, de raportat la Fisc

articol de: Adrian CRĂCIUN
Contribuabilii care derulează activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real trebuie să își declare veniturile la Fisc. Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obligația să completeze și să depună formularul 200 - "Declarație privind veniturile realizate din România", pînă la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013. Astfel, contribuabilii care au realizat venituri din activită i agricole în sistem real începînd cu 1 ianuarie 2013 și pentru care, începînd cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 și 1 februarie 2013. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din venituri din activitățile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, și care fac parte din categoriile: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea planta iilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Declarația se depune și de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani sau în natură din România, provenind din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din silvicultură și piscicultură. Declarații se depun și pentru veniturile din transferul titlurilor de valoare, altele decît părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și pentru veniturile din operațiuni de vînzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni de acest gen. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate.

Sancțiuni pentru neconformare

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit legii. Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hîrtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum și on-line, în situația în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale. Funcționarii Fiscului atenționează că depunerea Formularului 200 - "Declarație privind veniturile realizate din România", după data de 26 mai 2014, se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 lei.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU