Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4692 > Economic Nr. 4692 de luni, 28 aprilie 2014  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Vești bune pentru persoanele fizice care încă mai așteaptă banii


Se pregătește despăgubirea "în contul" C.E.C.-urilor pentru autoturisme

Titlurile de stat emise pe 4 august 2014 vor avea scadență în data de 3 septembrie 2014

articol de: Adrian CRĂCIUN
Vești bune pentru persoanele fizice care mai așteaptă bani pentru depozite de achiziționare a autoturismelor. Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că s-a publicat Proiectul de Hotărîre privind aprobarea elementelor tehnice pentru despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme. Potrivit actului normativ, valoarea totală a despăgubirii prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, se majorează cu suma de 222.231,94 lei, care reprezintă cumulul despăgubirilor rezultate din necesitatea recalculării despăgubirilor acordate pentru patru deponenți, din neincluderea în lista inițială a unui deponent, precum și a  despăgubirilor rezultate din șase hotărîri judecătorești executorii. 
Totodată, valoarea totală a despăgubirii este calculată de către C.E.C. BANK S.A., prin indexarea, de la data depunerii și pînă la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente, cu indicii prețurilor de consum comunicați de Institutul Național de Statistică, din care de deduce dobînda legală bonificată de C.E.C. BANK S.A. pe perioada în care a fost acordată.

Emisiune de titluri de stat

Potrivit aceleiași surse, suma reprezentînd despăgubirea este asigurată de Ministerul Finanțelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele C.E.C. BANK S.A., de valoare nominală totală egală cu valoarea totală a despăgubirii, în data de 4 august 2014. Titlurile de stat sînt nenegociabile, nepurtătoare de dobîndă și au scadența la 3 septembrie 2014. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlul de stat este egală cu  valoarea individuală a despăgubirii, determinată pe numele fiecăruia dintre deponenți. La data scadenței emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la răscumpărarea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK S.A. a sumei de 222.231,94 lei, reprezentînd valoarea nominală totală a titlurilor de stat emise. Pentru a intra în posesia sumelor reprezentînd valoarea despăgubirii, deponenții CEC BANK S.A., mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta în original, următoarele documentele, după caz: cec cu sumă limitată, un act de identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat de moștenitor și alte documente legale.

Despăgubiri și pentru cei care și-au transferat depunerile

Actul normativ reglementează și elementele tehnice necesare despăgubirii persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente  la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. S.A. cu același scop. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. S.A. cu același scop, potrivit ordonanței, Ministerul Finanțelor Publice procedează la  emisiuni de titluri de stat în limita unui plafon de 100.000.000 lei.  Emisiunea de titluri  de  stat va  avea  loc la data de 4 august 2014 cu  scadență  în  data de  3 septembrie 2014. Titlurile de stat  sînt nenegociabile și nepurtătoare de dobîndă. În termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. pentru achiziționarea de autoturisme și ulterior le-au transferat la B.R.D. S.A. cu același scop, care au obținut dreptul la despăgubire în urma hotărîrilor judecătorești executorii trebuie să depună la  Ministerul Finanțelor Publice o copie legalizată de instanța judecătorească emitentă după hotărîrea judecătorească executorie, însoțită de o cerere pentru despăgubirea în baza acesteia, sau, după caz, pentru despăgubirea prin emisiuni de titluri de stat. După verificarea de către Ministerul Finanțelor Publice, acestea vor fi transmise la B.R.D. Groupe Société  Générale  S.A.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU