Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4587 > Economic Nr. 4587 de luni, 18 noiembrie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Proceduri noi la radierea operatorilor din sistemul T.V.A. la încasare

Funcționarii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați îi informează pe contribuabili cum se fac înregistrările în scopuri de T.V.A.

articol de: Adrian CONSTANTIN
Au fost operate o serie de proceduri la radierea sau înregistrarea operatorilor din sistemul T.V.A. la încasare. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 25 octombrie 2013, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3331/2013 privind aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare, care abrogă Ordinul președintelui ANAF nr. 700/2012. Potrivit comunicatului instituției, înregistrarea din oficiu în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începînd cu data reactivării contribuabilului prin decizie a organului fiscal competent, în cazul contribuabililor declarați inactivi conform prevederilor art. 78 1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau cu data înregistrării în Registrul Comerțului a mențiunii privind reluarea activității, în cazul contribuabililor intrați în inactivitate temporară. În cazul înregistrării din oficiu, compartimentul de specialitate  înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și în  Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Anularea T.V.A. și pentru inactivitatea temporară

Potrivit sursei citate, anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează de la data declarării ca inactivi, în condițiile legii,   de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în Registrul Comerțului sau de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care asociații majoritari sau după caz asociatul unic al persoanei impozabile/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute în O.G. nr.75/2001, privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Anularea  se dispune și în situația în care persoana impozabilă care are perioada fiscală luna calendaristică nu a depus nici un decont de taxă pentru 6 luni consecutive. În cazul anulării din oficiu, compartimentul de specialitate înscrie persoana impozabilă în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată și  aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari și/sau din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în aceste registre la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU