Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4587 > Economic Nr. 4587 de luni, 18 noiembrie 2013  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Economic

Ajutor pentru contribuabilii care stau departe de orașe


Impozitele pentru activitățile agricole pot fi plătite primăriilor

Pentru aceasta, între unitatea administrativ-teritorială și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice trebuie să se încheie un protocol

articol de: Adrian CONSTANTIN
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați aduce la cunoștința contribuabililor că, în Monitorul Oficial al României nr. 648 din 22 octombrie 2013, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanțelor Publice nr. 1714/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare și de virare la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale.

Facilitate în localitățile unde nu există unități A.N.A.F.

Prevederile actului normativ menționat vin în sprijinul contribuabililor persoane fizice care datorează impozit și contribuții aferente veniturilor din activități agricole, precum și accesorii pentru neachitarea la scadență a acestora. Astfel, contribuabilii pot efectua plata acestor obligații fiscale și la compartimentele de specialitate ale unității administrativ-teritoriale (primării), corespunzătoare localității în care își au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sînt îndeplinite, cumulativ,  două condiții. În primul rînd, trebuie ca în localitatea respectivă să nu existe o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar în al doilea rînd între unitatea administrativ-teritorială (prin primar) și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (prin directorul general sau împuternicitul acestuia) s-a încheiat un protocol în acest sens.

Liste transmise de Fisc

Plata sumelor privind obligațiile fiscale aferente veniturilor agricole se efectuează, în numerar, la compartimentul de specialitate al unității administrativ-teritoriale în baza listei transmisă de către organul fiscal competent, a deciziilor de impunere sau a deciziilor referitoare la obligațiile de plată accesorii. Încasarea sumelor plătite de către contribuabil se face chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decît  cuantumul obligațiilor fiscale datorate. Data plății obligațiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de compartimentul de specialitate al unității administrativ-teritoriale care a încasat suma.

 

COMENTARII

cristea dumitru:
incasarea imp venit agr
nu este corect sa se incaseze de primarii si apoi sa se vireze la bug de stat

unde-i autonomia ?
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU