Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 5043 > Cotidian Nr. 5043 de joi, 17 septembrie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 20

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Cotidian

Proiect aprobat


Procedura adopției, simplificată

Intrarea în vigoare a legii se va realiza într-un termen de 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial

articol de: Laurențiu Marinov
Procedura adopției, simplificată
 

Guvernul a aprobat, ieri, un proiect de lege ce vizează flexibilizarea procesului de adopție, atît în cazul adopțiilor interne, cît și al celor internațio­nale. Proiectul de lege propune o serie de dispo­ziții procedurale care să permită finalizarea unei adopții într-o perioadă mai scurtă de timp. Astfel, termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 de zile la 10 zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției, nu va mai fi necesară citarea părților, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluționarea dosarelor. Intrarea în vigoare a legii se va realiza într-un termen de 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, moment estimat ca fiind în cursul anului 2016.Prin adoptarea acestui proiect, sînt reglementate situațiile în care părinții  biologici, legal citați de către instanta judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanță, neprezentarea lor fiind apreciată drept refuz abuziv de a consimți la adopție, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adopția poate fi stabilită și în cazul în care părinții/rudele care au putut fi găsite, declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declarațiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil.  

Termenul de 2 ani va fi eliminat

Pe de altă parte, acolo unde va fi necesar, o comisie rogatorie se poate deplasa la domiciliul părintelui pentru luarea consimțămîntului acestuia, însă termenul în care aceștia își pot retrage declarațiile conform cărora nu doresc să îngrijească minorul a fost redus de la 60 la 30 de zile. O altă situație reglementată de prezentul proiect este aceea în care, dacă după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurilor de protecție specială, părinții și rudele copilului de pînă la gradul al patrulea nu sînt găsite, pot fi demarate procedurile de adopție. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel încît, la obținerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instanțe de judecată, acesta va fi valabil pînă la încuviințarea adopției sau pînă ce copilul împlinește vîrsta de 14 ani. Termenele vor fi reduse și în cazul adopțiilor internaționale, un copil fiind eligibil pentru o astfel de adopție după o perioadă de un an de la deschiderea procedurii, și nu după doi ani, așa cum se întîmplă în prezent.

Concediu de acomodare

O altă noutate reglementată prin acest proiect de lege vizează acordarea unui concediu de acomodare, cu o durata de maximum 90 de zile și a unei indemnizații lunare pe durata încre­dințării în vederea adop­ției, oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, ca­re realizează venituri supuse impozitului pe venit.
Valoarea indemnizației va fi raportată la indicatorul social de referință (ISR) și va fi în cuantum de 6,8 ISR. Valoarea indicatorului social de refe­rință este în prezent de 500 de lei. Concediul se acordă în cazul adopției unui copil cu vîrsta mai mare de 2 ani, întrucît în cazul copiilor de pînă la 2 ani, sînt incidente dispo­zițiile privind concediul și indemnizația lunară privind creș­­terea copilului.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU