Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 4887 > Actualitate Nr. 4887 de joi, 5 februarie 2015  
 

Supliment saptamanal de fotbal, numarul 19

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Actualitate

Au scăpat de povara arieratelor


Primăriile încep să-și revină financiar

Pe 31 decembrie 2014, plățile restante ale primăriilor mai însumau doar 7,30 milioane lei

articol de: Adrian CRĂCIUN
Multe dintre pri­măriile buzoiene cu arierate au reușit să scape de datorii anul trecut. Astfel, dacă la finalul anului 2013 nu mai puțin de 16 pri­mării aveau proble­me legate de datorii, rînd pe rînd, primarii buzoieni au făcut eforturi pentru a ­degreva bugetele loca­le de povara arie­ratelor. La finalul anului 2013, potrivit statisticilor Admi­nistrației Județene a Finanțelor Publice Buzău, plățile restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităților administrativ ­te­ri­toriale cumulau suma totală de 13,266 milioane lei (132,66 miliarde lei vechi), iar pe 31 decembrie 2014 plățile restante mai însumau doar 7,30 milioane lei (73 miliarde lei vechi).

Cine sînt cei rămași pe liste

La finalul anului 2013, pe lista datornicilor figurau Consiliul Județean, municipiul Buzău și primăriile Nehoiu, Brădeanu, Cătina, Cernătești, Chiojdu, Cislău, Colți, Mărăcineni, Năeni, Pănătău, Valea Rîmnicului, Viperești, Zărnești și Unguriu. La finalul anului trecut, pe lista arieratelor mai figurau doar Consiliul Ju­dețean, municipiul Buzău și primăriile Rîmnicu Sărat, Nehoiu, Chiojdu, Unguriu și Valea Rîmnicului, iar plățile restante însumau 7,30 milioane lei. Astfel, comparativ cu 2013, datornicilor au scăzut aproape la jumătate.

Datoriile instituțiilor, piatră de moară pentru finanțiști

Dacă pentru simpli cetățeni ultima rată plă­tită la bancă poate fi motiv de petrecere, tot așa pot spune și primarii care au reușit să plă­teas­că arieratele, întrucît în vremuri de criză dato­riile au ajuns să fie ca o piatră de moară nu doar pentru populație, ci și pentru ad­ministrații, în septem­­brie 2013 nu mai puțin de 26 primării avînd probleme legate de datorii. Arieratele înregistrate de instituțiile publice și insolvențele fir­melor au dat peste cap inclusiv încasările Fiscului. Potrivit statisticilor pri­vind gradul de reali­za­re a programului de veni­turi bugetare, Administra­ția Jude­țea­nă a Finanțelor a încasat sub programul de înca­sări. Astfel, anul trecut, una dintre cau­zele încasărilor sub program a fost volumul mare al arieratelor înre­gistrate de instituțiile pu­blice, acestea achitînd obligațiile fiscale restan­te doar în urma unor rectificări bugetare.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU