Sansa Buzoiana > Arhiva > Nr. 2452 > Actualitate Nr. 2452 de marti, 8 august 2006  
 

Vremea in


Cotidian 8 pagini,
se distribuie GRATUIT
numai împreuna cu
Sansa Buzoiana.
Suna NON-STOP la
0338 / 401.999


www.tipogruppress.ro
Actualitate

De la 1 ianuarie 2007, creanțele la buget se vor recupera după rețetă europeană

articol de: (F.A.P.)
De la 1 ianuarie 2007, creanțele la buget se vor recupera după rețetă europeană
 

Contribuabilul care nu își poate îndeplini obligațiile fiscale din pricina unui eveniment imprevizibil, independent de voința sa, este exonerat de răspunderea fiscală.  Cel puțin așa prevede Codul de Procedură Fiscală, o dată cu modificările și completările ce i-au fost aduse prin ordonanță de Guvern. Modificările au constat practic în transpunerea în legislația românească a prevederilor legislației europene în materie de recuperare a creanțelor la bugetul statului. Noile prevederi devin funcționale la începutul anului 2007 Armonizarea legislației fiscale actuale cu cea a Uniunii Europene a avut loc deocamdată numai pe hîrtie, urmînd ca de la 1 ianuarie 2007 să-și înceapă efectele. Începînd de la acea dată, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale vor primi din partea Direcției Generale a Finațelor Publice cîte un cod de identificare fiscală. În acest mod se va asigura schimbul de informații referitor  la administrarea TVA-ului comunitar. Tot de la 1 ianuarie 2007 se va stabili o componentă specială de administrare a contribuabililor nerezidenți, care nu au sediu permanent.
Executările silite vor fi mai simple
Bunurile perisabile sechestrate asiguratoriu pot fi valorificate de către debitor, dacă obține acordul organului de executare. O altă modificare adusă Codului de Procedură Fiscală, care ușurează substanțial procedurile de executare silită, este aceea că evaluarea bunurilor supuse executării silite, în scopul valorificării acestora, poate fi efectuată de organul de executare silită și prin evaluatori proprii, nu numai prin evaluatori independenți.

 

COMENTARII

Pentru acest articol nu s-a adaugat nici un comentariu inca.
Adauga un comentariu la acest articol

Presedinte:
Ion CRISTOIU
Director general:
Vlad PUFU